Ingestion Settings

Operations

Create

Vytvořte nastavení pro ingestování dat zabezpečení a protokolů pro korelaci s prostředky přidruženými k předplatnému.

Delete

Odstraní nastavení příjmu dat pro toto předplatné.

Get

Nastavení pro ingestování dat zabezpečení a protokolů pro korelaci s prostředky přidruženými k předplatnému.

List

Nastavení pro ingestování dat zabezpečení a protokolů pro korelaci s prostředky přidruženými k předplatnému.

List Connection Strings

Připojovací řetězce pro ingestování protokolů a dat kontroly zabezpečení

List Tokens

Vrátí token, který se používá pro korelaci ingestované telemetrie s prostředky v předplatném.