Verified Partners

Operations

Get

Získejte ověřeného partnera.

List

Zobrazí seznam všech ověřených partnerů.