Sdílet prostřednictvím


System Topic Event Subscriptions

Operace

Create Or Update

Vytvoření nebo aktualizace odběru událostí pro systémové téma

Delete

Odstraňte odběr událostí systémového tématu.

Get

Získejte odběr události systémového tématu.

Get Delivery Attributes

Získejte atributy doručení pro odběr událostí.

Get Full Url

Získání úplné adresy URL odběru událostí systémového tématu

List By System Topic

Výpis odběrů událostí systémového tématu

Update

Aktualizace odběru událostí systémového tématu