Sdílet prostřednictvím


Authorization Rules - Event Hubs

Operace

Create Or Update Authorization Rule

Vytvoří nebo aktualizuje autorizační pravidla pro zadané centrum událostí. Vytvoření nebo aktualizace autorizačního pravidla bude trvat několik sekund, než se projeví.

Delete Authorization Rule

Odstraní autorizační pravidla centra událostí.

Get Authorization Rule

Získá autorizační pravidlo pro centrum událostí podle názvu pravidla.

List Authorization Rules

Získá autorizační pravidla pro centrum událostí.

List Keys

Získá připojovací řetězce ACS a SAS pro centrum událostí.

Regenerate Keys

Znovu vygeneruje připojovací řetězce služby ACS a SAS pro centrum událostí.