Sdílet prostřednictvím


Disaster Recovery Configs

Operace

Break Pairing

Tato operace zakáže zotavení po havárii a zastaví replikaci změn z primárních na sekundární obory názvů.

Check Name Availability

Zkontrolujte dostupnost názvu oboru názvů.

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje nový alias (konfigurace zotavení po havárii).

Delete

Odstraní alias (konfigurace zotavení po havárii).

Fail Over

Vyvolá převzetí služeb při selhání geografického zotavení po havárii a překonfiguruje alias tak, aby odkazovat na sekundární obor názvů.

Get

Načte alias (konfigurace zotavení po havárii) pro primární nebo sekundární obor názvů.

List

Získá všechny aliasy (konfigurace zotavení po havárii)