Sdílet prostřednictvím


Secrets

Operace

Create

Vytvoří nový tajný klíč v rámci zadaného profilu.

Delete

Odstraní existující tajný klíč v rámci profilu.

Get

Získá existující tajný klíč v rámci profilu.

List By Profile

Zobrazí seznam existujících tajných kódů AzureFrontDoor.