Sdílet prostřednictvím


File Uploads

Operace

Create

Vytvořte konfiguraci účtu úložiště pro nahrávání souborů.

Get

Získejte konfiguraci účtu úložiště pro nahrávání souborů.

Remove

Odstraňte konfiguraci úložiště pro nahrávání souborů.

Update

Aktualizace konfigurace účtu úložiště pro nahrávání souborů