Sdílet prostřednictvím


Users

Operace

Create

Vytvoření uživatele v aplikaci

Get

Získání uživatele podle ID

List

Získání seznamu uživatelů v aplikaci

Remove

Odstranění uživatele

Update

Aktualizace uživatele v aplikaci prostřednictvím opravy