Hyper V Sites

Operations

Delete Site

Metoda pro odstranění webu.

Get Site

Metoda získání webu.

Get Site Health Summary

Metoda pro získání souhrnu stavu webu

Get Site Usage

Metoda získání využití webu

Patch Site

Metoda pro opravu existujícího webu.

Put Site

Metoda vytvoření nebo aktualizace webu

Refresh Site

Metoda aktualizace webu