Scheduled Query Rules

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje pravidlo prohledávání protokolu.

Delete

Odstraní pravidlo prohledávání protokolu.

Get

Získá pravidlo prohledávání protokolu.

List By Resource Group

Vypíše pravidla prohledávání protokolů v rámci skupiny prostředků.

List By Subscription

Vypíše pravidla prohledávání protokolů v rámci skupiny předplatných.

Update

Aktualizujte pravidlo prohledávání protokolu.