Sdílet prostřednictvím


NetApp Resource

Operace

Check File Path Availability

Kontrola dostupnosti cesty k souboru

Check Name Availability

Kontrola dostupnosti názvu prostředku

Check Quota Availability

Kontrola dostupnosti kvóty

Query Network Sibling Set

Popis sady na stejné síti

Query Region Info

Popisuje informace specifické pro danou oblast.

Update Network Sibling Set

Aktualizace síťových funkcí sady na stejné síti