Sdílet prostřednictvím


Monitored Subscriptions

Operace

Create Or Update

Přidejte předplatná, která mají být monitorována prostředkem monitorování NewRelic.

Delete

Aktualizace předplatná, která monitoruje prostředek monitorování NewRelic.

Get

Vypište předplatná, která aktuálně monitoruje prostředek Monitorování NewRelic.

List

Vypište předplatná, která aktuálně monitoruje prostředek Monitorování NewRelic.

Update

Aktualizace předplatná, která monitoruje prostředek monitorování NewRelic.