Registered Asns

Operations

Create Or Update

Vytvoří novou zaregistrovanou ASN se zadaným názvem pod daným předplatným, skupinou prostředků a partnerským vztahem.

Delete

Odstraní existující zaregistrovaný ASN se zadaným názvem v rámci daného předplatného, skupiny prostředků a partnerského vztahu.

Get

Získá existující zaregistrovaný ASN se zadaným názvem pod daným předplatným, skupinou prostředků a partnerským vztahem.

List By Peering

Zobrazí seznam všech registrovaných sítí ASN v rámci daného předplatného, skupiny prostředků a partnerského vztahu.