Model - Get Properties

Získejte vlastnosti modelu.
Získejte vlastnosti souboru modelu vygenerovaného službou Personalizace.

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Podporovaný koncový bod služeb Cognitive Services

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Success

Příklady

Successful Model_GetProperties request

Sample Request

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Sample Response

{
  "creationTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00",
  "lastModifiedTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00"
}

Definice

ModelProperties

Vlastnosti související s natrénovaným modelem

Name Type Description
creationTime
  • string

Čas vytvoření modelu

lastModifiedTime
  • string

Čas poslední změny modelu