Sdílet prostřednictvím


Model - Get Properties

Získejte vlastnosti modelu.
Získejte vlastnosti souboru modelu vygenerovaného službou Personalizace.

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
Endpoint
path True

string

Podporovaný koncový bod služeb Cognitive Services

Odpovědi

Name Typ Description
200 OK

ModelProperties

Success

Příklady

Successful Model_GetProperties request

Ukázkový požadavek

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Ukázková odpověď

{
  "creationTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00",
  "lastModifiedTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00"
}

Definice

ModelProperties

Vlastnosti související s natrénovaným modelem.

Name Typ Description
creationTime

string

Čas vytvoření modelu.

lastModifiedTime

string

Čas poslední změny modelu