Sdílet prostřednictvím


Vytváření rozhraní API pro nasazení

Název Description
Vytvoření nasazení pro psaní zpráv Vytvoří nasazení service Fabric pro vytváření sestav.
Získání stavu nasazení pro psaní zpráv Získá informace o nasazení sestavení Service Fabric.
Získat seznam stavu nasazení pro psaní zpráv Získá seznam vytváření nasazení vytvořených v clusteru Service Fabric.
Získání průběhu upgradu nasazení pro psaní Získá podrobnosti o nejnovějším upgradu provedeném v tomto nasazení service Fabric.
Odebrat nasazení pro psaní zpráv Odstraní existující nasazení service Fabric pro vytváření z clusteru.
Spustit upgrade nasazení pro psaní zpráv Spustí upgrade nasazení pro vytváření sestav v clusteru Service Fabric.
Spuštění upgradu nasazení pro vrácení zpět Zahájí vrácení upgradu sestavení nasazení v clusteru Service Fabric zpět.