Vytváření rozhraní API pro nasazení

Název Description
Vytvoření nasazení pro psaní zpráv Vytvoří Service Fabric vytvoření nasazení.
Získání stavu nasazení pro psaní zpráv Získá informace o nasazení Service Fabric psaní.
Získání seznamu stavu nasazení pro psaní zpráv Získá seznam vytváření nasazení vytvořených v clusteru Service Fabric.
Získání průběhu upgradu nasazení pro vytváření sestav Získá podrobnosti o nejnovějším upgradu provedeném v tomto Service Fabric vytvoření nasazení.
Odebrání nasazení pro psaní zpráv Odstraní existující Service Fabric vytvoření nasazení z clusteru.
Spuštění upgradu nasazení Spustí upgrade nasazení pro psaní zpráv v clusteru Service Fabric.
Spuštění upgradu nasazení rollback Compose Začne v clusteru Service Fabric vrátit zpět upgrade nasazení pro vytváření sestav.