Sdílet prostřednictvím


ApplicationResourceUpgradeState – výčet

type: string

Stav upgradu prostředku aplikace.

Možné hodnoty:

  • Invalid – Označuje, že stav upgradu je neplatný. Všechny výčty Service Fabric mají neplatný typ. Hodnota je 0.
  • ProvisioningTarget – Upgrade probíhá zřizování verze cílového typu aplikace. Hodnota je 1.
  • RollingForward – Upgrade se postupně zavádí na cílovou verzi, ale ještě není dokončený. Hodnota je 2.
  • UnprovisioningCurrent – Upgrade probíhá v procesu zrušení zřízení aktuální verze typu aplikace a přechod na cílovou verzi se dokončí. Hodnota je 3.
  • CompletedRollforward - Upgrade se dokončil. Hodnota je 4.
  • RollingBack – Upgrade se vrací zpět k předchozí verzi, ale ještě není dokončený. Hodnota je 5.
  • UnprovisioningTarget – Upgrade probíhá zrušení zřízení cílové verze typu aplikace a vrácení zpět k aktuální verzi je dokončeno. Hodnota je 6.
  • CompletedRollback - Upgrade se dokončil. Hodnota je 7.
  • Failed – Upgrade selhal a nemůže spustit FailureAction. Hodnota je 8.