Sdílet prostřednictvím


ProbeHttpGet

Sonda HTTP pro kontejner.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
port integer Ano
path řetězec No
host řetězec No
httpHeaders pole ProbeHttpGetHeaders No
scheme string (výčet) Ne

port

Typ: integer
Povinné: Ano

Port pro přístup pro sondu.


path

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Cesta k přístupu k požadavku HTTP


host

Typ: řetězec
Povinné: Ne

IP adresa hostitele, ke kterému se chcete připojit.


httpHeaders

Typ: pole ProbeHttpGetHeaders
Povinné: Ne

Hlavičky, které se mají nastavit v požadavku.


scheme

Typ: řetězec (výčet)
Povinné: Ne

Schéma pro sondu HTTP. Může to být HTTP nebo Https.

Možné hodnoty:

  • http – Označuje, že sonda je http.
  • https – Označuje, že sonda je https. Žádné ověření certifikátu.