ProbeHttpGet

Sonda HTTP pro kontejner.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
port integer Yes
path řetězec No
host řetězec No
httpHeaders pole ProbeHttpGetHeaders No
scheme string (výčet) No

port

Typ: celé číslo
Povinné: Ano

Port pro přístup k sondě.


path

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Cesta pro přístup k požadavku HTTP


host

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Ip adresa hostitele pro připojení.


httpHeaders

Typ: pole ProbeHttpGetHeaders
Povinné: Ne

Hlavičky, které se mají nastavit v požadavku


scheme

Typ: řetězec (výčet)
Povinné: Ne

Schéma sondy http Může to být Http nebo Https.

Možné hodnoty:

  • http - Označuje, že sonda je http.
  • https - Označuje, že sonda je https. Žádné ověření certifikátu.