Sdílet prostřednictvím


HealthState – výčet

type: string

Stav prostředku, jako je aplikace, služba nebo síť.

Možné hodnoty:

  • Invalid – Označuje neplatný stav. Všechny výčty Service Fabric mají neplatný typ. Hodnota je nula.
  • Ok - Označuje, že stav je v pořádku. Hodnota je 1.
  • Warning – Označuje stav na úrovni upozornění. Hodnota je 2.
  • Error – Označuje, že stav je na úrovni chyby. Měli byste prozkoumat stav chyby, protože to může mít vliv na správnou funkčnost clusteru. Hodnota je 3.
  • Unknown – Označuje neznámý stav. Hodnota je 65535.