Prostředek

Definice modelu prostředků pro prostředek Azure Resource Manager.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
id řetězec No
name řetězec No
type řetězec No
location řetězec No

id

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Plně kvalifikovaný identifikátor prostředku. Příklad – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Název prostředku


type

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Typ prostředku. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines nebo Microsoft. Storage/storageAccounts.


location

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Geografické umístění, kde se prostředek nachází