Sdílet prostřednictvím


Prostředek

Definice modelu prostředků pro prostředek Azure Resource Manager.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
id řetězec No
name řetězec No
type řetězec No
location řetězec No

id

Typ: string
Povinné: Ne

Plně kvalifikovaný identifikátor prostředku. Příklad – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: string
Povinné: Ne

Název prostředku


type

Typ: string
Povinné: Ne

Typ prostředku. Například Microsoft.Compute/virtualMachines nebo Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: string
Povinné: Ne

Geografické umístění, ve kterém se nachází prostředek