CertificateDescription

Popisuje podrobnosti certifikátu.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
Miniatura řetězec Yes
thumbprintSecondary řetězec No
x509StoreName string (výčet) No

Miniatura

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Kryptografický otisk primárního certifikátu


thumbprintSecondary

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Kryptografický otisk sekundárního certifikátu


x509StoreName

Typ: řetězec (výčet)
Povinné: Ne

Umístění místního úložiště certifikátů.

  • Adresář – úložiště certifikátů pro ostatní uživatele.
  • AuthRoot – úložiště certifikátů pro certifikační autority třetích stran
  • CertificateAuthority – úložiště certifikátů pro zprostředkující certifikační autority (CA).
  • Zakázáno – úložiště certifikátů pro odvolané certifikáty.
  • My – Úložiště certifikátů pro osobní certifikáty
  • Root – úložiště certifikátů pro důvěryhodné kořenové certifikační autority (CA).
  • TrustedPeople – Úložiště certifikátů pro přímo důvěryhodné osoby a prostředky.
  • TrustedPublisher – úložiště certifikátů pro přímo důvěryhodné vydavatele.