Sdílet prostřednictvím


Popis certifikátu

Popisuje podrobnosti o certifikátu.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
Miniatura řetězec Yes
kryptografický otiskSecondary řetězec No
x509Název_úložiště string (výčet) Ne

Miniatura

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Kryptografický otisk primárního certifikátu.


kryptografický otiskSecondary

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Kryptografický otisk sekundárního certifikátu.


x509Název_úložiště

Typ: řetězec (výčet)
Povinné: Ne

Umístění místního úložiště certifikátů.

  • AddressBook – úložiště certifikátů pro ostatní uživatele.
  • AuthRoot – úložiště certifikátů pro certifikační autority (CA) třetích stran.
  • CertificateAuthority – úložiště certifikátů pro zprostředkující certifikační autority (CA).
  • Disallowed – úložiště certifikátů pro odvolané certifikáty.
  • My – úložiště certifikátů pro osobní certifikáty.
  • Root – úložiště certifikátů pro důvěryhodné kořenové certifikační autority (CA).
  • TrustedPeople – úložiště certifikátů pro přímo důvěryhodné osoby a prostředky.
  • TrustedPublisher – úložiště certifikátů pro přímo důvěryhodné vydavatele.