Sdílet prostřednictvím


ClusterUpdateParameters

Žádost o aktualizaci clusteru

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
Vlastnosti ClusterPropertiesUpdateParameters No
Tagy mapování řetězce na řetězec No

properties

Typ: ClusterPropertiesUpdateParameters
Povinné: Ne

Popisuje vlastnosti prostředků clusteru, které je možné aktualizovat během operace PATCH.


tags

Typ: mapování řetězce na řetězec
Povinné: Ne

Parametry aktualizace clusteru