Výčet DataLossMode v82

type: string

Mezi možné hodnoty patří: Invalid, PartialDataLoss, FullDataLoss.

Možné hodnoty:

  • Invalid - Vyhrazeno. Nepředávejte rozhraní API.
  • PartialDataLoss – Možnost PartialDataLoss způsobí, že dojde kvorum replik, které aktivuje událost OnDataLoss v systému pro daný oddíl.
  • FullDataLoss – Možnost FullDataLoss odstraní všechny repliky, což znamená, že všechna data budou ztracena.