Sdílet prostřednictvím


PartitionEvent v82

Představuje základ pro všechny události oddílu.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
EventInstanceId string (uuid) Yes
Category řetězec No
TimeStamp string (datum a čas) Yes
HasCorrelatedEvents boolean No
PartitionId string (uuid) Yes

EventInstanceId

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ano

Identifikátor instance FabricEvent.


Category

Typ: string
Povinné: Ne

Kategorie události.


TimeStamp

Typ: řetězec (datum a čas)
Povinné: Ano

Časová událost byla zaznamenána.


HasCorrelatedEvents

Typ: logická
Povinné: Ne

Zobrazuje, že jsou k dispozici existující související události.


PartitionId

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ano

Interní ID, které Service Fabric používá k jedinečné identifikaci oddílu. Jedná se o náhodně vygenerovaný identifikátor GUID při vytvoření služby. ID oddílu je jedinečné a po celou dobu životnosti služby se nemění. Pokud by se stejná služba odstranila a znovu vytvořila, ID jejích oddílů by se lišila.