Sdílet prostřednictvím


RepairTargetDescriptionBase v82

Popisuje entity, na které cílí akce opravy.

Tento typ podporuje platformu Service Fabric. není určená k použití přímo z vašeho kódu.

Dědičnost

RepairTargetDescriptionBase je základní typ modelu polymorfního typu. Vlastnost "Kind" je pro odvozené typy diskriminující. Hodnota vlastnosti Kind určuje serializovaný obsah na drátu (jeden z následujících odvozených typů). Následující tabulka uvádí hodnotu Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.

Odvozené typy

Druh Odvozený typ
Uzel Popis NodeRepairTargetDescription