Database Auditing Settings

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje zásady auditování objektů blob databáze.

Get

Získá zásadu auditování objektů blob databáze.

List By Database

Zobrazí seznam nastavení auditování databáze.