Failover Groups

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje skupinu převzetí služeb při selhání.

Delete

Odstraní skupinu převzetí služeb při selhání.

Failover

Převezme služby při selhání z aktuálního primárního serveru na tento server.

Force Failover Allow Data Loss

Převezme služby při selhání z aktuálního primárního serveru na tento server. Tato operace může vést ke ztrátě dat.

Get

Získá skupinu převzetí služeb při selhání.

List By Server

Zobrazí seznam skupin převzetí služeb při selhání na serveru.

Update

Aktualizuje skupinu převzetí služeb při selhání.