Managed Instance Keys

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje klíč spravované instance.

Delete

Odstraní klíč spravované instance s daným názvem.

Get

Získá klíč spravované instance.

List By Instance

Získá seznam klíčů spravovaných instancí.