Recoverable Managed Databases

Operations

Get

Získá obnovitelnou spravovanou databázi.

List By Instance

Získá seznam obnovitelných spravovaných databází.