Server Trust Certificates

Operations

Create Or Update

Nahraje certifikát důvěryhodnosti serveru z pole do služby Sql Managed Instance.

Delete

Odstraní certifikát důvěryhodnosti serveru, který byl odeslán z pole do služby Sql Managed Instance.

Get

Získá certifikát důvěryhodnosti serveru, který byl odeslán z pole do služby Sql Managed Instance.

List By Instance

Získá seznam certifikátů důvěryhodnosti serveru, které byly odeslány z pole do dané sql Managed Instance.