Job Target Executions

Operations

Get

Získá cílové spuštění.

List By Job Execution

Zobrazí seznam cílových spuštění pro všechny kroky provádění úlohy.

List By Step

Zobrazí seznam cílových spuštění kroku úlohy.