Sdílet prostřednictvím


Transparent Data Encryptions

Operace

Create Or Update

Aktualizace konfiguraci transparentního šifrování dat logické databáze.

Get

Získá transparentní šifrování dat logické databáze.

List By Database

Získá seznam transparentního šifrování dat logické databáze.