Sdílet prostřednictvím


Security Settings

Operace

Create Or Update

Create nastavení zabezpečení

Delete

Odstranění nastavení zabezpečení

Get

Získání nastavení zabezpečení

List By Clusters

Výpis zabezpečeníNastavení prostředků podle clusterů