Sdílet prostřednictvím


Kql Script - Rename

Přejmenování skriptu KQL

POST {endpoint}/kqlScripts/{kqlScriptName}/rename?api-version=2021-11-01-preview

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
endpoint
path True

string

uri

Vývojový koncový bod pracovního prostoru, například https://myworkspace.dev.azuresynapse.net.

kqlScriptName
path True

string

Název skriptu KQL

api-version
query True

string

Verze rozhraní API klienta Synapse

Text požadavku

Name Typ Description
newName

string

Nový název artefaktu

Odpovědi

Name Typ Description
200 OK

OK

202 Accepted

Přijato

Other Status Codes

ErrorContract

Chybová odpověď popisující příčinu selhání operace

Příklady

KqlScript_Rename

Ukázkový požadavek

POST testWs.dev.azuresynapse.net/kqlScripts/testScript/rename?api-version=2021-11-01-preview

{
  "newName": "testScript2"
}

Ukázková odpověď

Definice

Name Description
ArtifactRenameRequest

Struktura textu požadavku pro přejmenování artefaktu

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

ErrorContract

Podrobnosti o chybě.

ErrorResponse

Odpověď na chybu

ArtifactRenameRequest

Struktura textu požadavku pro přejmenování artefaktu

Name Typ Description
newName

string

Nový název artefaktu

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

Name Typ Description
info

object

Další informace.

type

string

Typ další informace.

ErrorContract

Podrobnosti o chybě.

Name Typ Description
error

ErrorResponse

Odpověď na chybu
Podrobnosti o chybě.

ErrorResponse

Odpověď na chybu

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Další informace o chybě.

code

string

Kód chyby

details

ErrorResponse[]

Podrobnosti o chybě.

message

string

Chybová zpráva

target

string

Cíl chyby.