App Group - Remove User

Odebere uživatele ze skupiny AppGroup v rámci skupiny tenantů, tenanta, fondu hostitelů a skupiny AppGroup přidružených k zadanému kontextu Rds.

DELETE https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/AppGroups/{appGroupName}/AssignedUsers

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
appGroupName
path True
  • string

Požadovaný název skupiny AppGroup

hostPoolName
path True
  • string

Požadovaný fond hostitelů.

tenantGroupName
path True
  • string

Požadovaný název skupiny tenantů

tenantName
path True
  • string

Požadovaný název tenanta.

Odpovědi

Name Type Description
404 Not Found

TenantNotFound, HostPoolNotFound, AppGroupNotFound