Sdílet prostřednictvím


App Group - Remove User

Odebere uživatele ze skupiny AppGroup v rámci skupiny tenantů, tenanta, fondu hostitelů a skupiny aplikací přidružených k zadanému kontextu Vps.

DELETE https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/AppGroups/{appGroupName}/AssignedUsers

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
appGroupName
path True

string

Požadovaný název skupiny aplikací

hostPoolName
path True

string

Požadovaný fond hostitelů.

tenantGroupName
path True

string

Název požadované skupiny tenantů.

tenantName
path True

string

Požadovaný název tenanta.

Odpovědi

Name Typ Description
404 Not Found

TenantNotFound, HostPoolNotFound, AppGroupNotFound