Epizoda

Naučte se být ML Hero pomocí AutoML

Automatizované ML je vznikající pole v Machine Learning, které pomáhá datovým vědcům zlepšit jejich produktivitu a zároveň vývojářům s malými znalostmi datových věd vytvářet Machine Learning modely a řešení bez pochopení složitosti výběru, konfigurace a ladění hyperparametrů algoritmů. S možnostmi Azure Machine Learning získáte zadanou datovou sadu a několik parametrů konfigurace, jako je ML problém, který chcete vyřešit, dostanete natrénovaný model strojového učení s vysokou kvalitou, který můžete použít k vytváření predikcí. V této relaci se dozvíte, jak používat automatizované ML (se sadou SDK a uživatelské rozhraní) a identifikovat nejlepší přístupy a nástroje, které se mají použít v závislosti na vašem scénáři.

Oblíbené odkazy pro AI: