Epizoda

6. Adventuring Azure | Azure Web Apps nebo WebSited

Microsoft Azure je platforma a infrastruktura cloud computingu vytvořená Microsoftem pro vytváření, nasazování a správu aplikací a služeb prostřednictvím sítě datacenter spravovaných Microsoftem.

Azure podporuje služby Paas i IaaS a podporuje mnoho různých programovacích jazyků a nástrojů.

Tato série videí je určená pro ty, kteří chtějí prozkoumat Microsoft Azure a chtějí se seznámit s architekturou Azure se službami, které poskytuje.

1. Úvod do Azure
2. Cloud Computing
3. Azure Paas & IaaS
4. Komponenty Azure
5. Kontroler prostředků infrastruktury
6. Azure Web Apps
7. Virtuální počítače Azure
8. Azure Mobile Services / Mobile Apps
9. Azure Batch Služby
10. Vytvoření účtu azure storage
11. Koncové body účtu úložiště
12. Generování přístupových klíčů pro účet úložiště
13. Správa účtu úložiště Azure Pro data
14. Azure CDN
15. CDN pro vlastní origin
16. Správa CDN v Azure
17. Mapování Custom Domain ve službě CDN
18. Vytvoření Azure Active Directory (AD)
19. Mapování Custom Domain na Azure AD
20. Vytvoření uživatele v Azure AD
21. Integrace aplikací s Azure AD
22. Jak vybrat správné datacentrum
23. Scénáře Microsoft Azure

Azure