Epizoda

Připravení mluvčího: Znalost cílové skupiny

Někdy jste dostali stejnou prezentaci více než jednou a poprvé to bylo velmi dobře přijato, a druhý čas, kdy jste cítili, že jste mluvili s cihlovou stěnou nebo horším, střelným týmem? Pravděpodobné je, že prezentace byla velmi dobře zaměřená na publikum v první skupině, ale nebyla ve správné výšce pro publikum ve druhé skupině. Expert Wendy Breiding bude mluvit o tom, jak znát publikum a přizpůsobit prezentaci tak, aby vyhovovala potřebám cílové skupiny, je jedním z nejdůležitějších faktorů při poskytování úspěšné prezentace.

Kapitoly

  • 00:00 - Úvod
  • 00:50 - Jak tvarovat prezentaci pro cílovou skupinu
  • 21:11 – Oficiální kurzy Microsoftu
  • 24:12 - Odeslání programu
  • 26:00 - Six Pager Review Style
  • 28:00 - Odpovědi na otázky &

Azure