Epizoda

Příjem dat, zpracování datových proudů a kanál analýzy mínění s využitím příkladu dat Twitteru

Sledujte konverzaci mezi Lena a Suz a seznamte se s nastavením systému příjmu a zpracování dat, který se skládá z producenta událostí, spolehlivé agregace událostí a konzumenta pomocí klienta Twitteru, Event Hubs a Sparku v Azure Databricks jako příklad. Lena a Suz také diskutují o alternativních možnostech zpracování datových proudů a o tom, jak se dají použít pro různé scénáře, včetně IoT, a jak použít strojové učení na streamovaná data tím, že ukazuje příklad analýzy mínění na tweetech přicházejících v reálném čase.

Užitečné odkazy:
https://lenadroid.github.io/posts/connecting-spark-and-eventhubs.html
https://lenadroid.github.io/posts/offset-enqueuetime-spark-eventhubs.html
https://lenadroid.github.io/posts/sentiment-analysis-streaming-data.html

Vytvoření bezplatného účtu (Azure)