Klienti Lyncu nemůžou nahrát prezentaci Microsoft PowerPointu

Příznaky

K tomuto problému dojde za následujících okolností:

  • Prezentující schůzky přidává prezentaci Microsoft PowerPointu ke schůzce hostované Lync Serverem.

  • Klient Lyncu přestane načítat prezentaci Microsoft PowerPointu a v dialogovém okně s chybou Lyncu zadá následující chybu:

    <>filename.pptxnejde nahrát, protože překračuje povolenou velikost souboru

Příčina

Služba webové konference Lync Serveru převede souborfilename.pptx> na < několik souborů typu BIN. Převod na typ souboru BIN zvětší velikost prezentace aplikace Microsoft PowerPoint. Pokud tento proces rozšíření překročí maximální hodnotu nastavenou pro úložiště obsahu Lync Serveru pro konference, proces nahrávání selže.

Poznámka

Soubory BIN budou službou Lync Server Web Conferencing Service zkopírovány do složky 1-WebServices-1\CollabContent sdílené složky úložiště souborů Lync Serveru.

Řešení

K opravě problému se dá použít rutina Lync Serveru Set-CsConferencingConfiguration PowerShellu.

Pomocí následujících kroků nastavte maximální velikost úložiště obsahu Lync Serveru na vyšší hodnotu:

Použití serveru 2008 nebo Server 2008 R2

  1. Klikněte na Start, Všechny programy, Microsoft Lync Server 2010 nebo Microsoft Lync Server 2013.
  2. Volba prostředí Lync Server Management Shell

Použití Serveru 2012

  1. Stisknutím klávesy s logem Windows přejděte na úvodní stránku.
  2. Klikněte na dlaždici prostředí Lync Server Management Shell.

Zadejte příkaz PowerShellu pro Lync Server, který se podobá následujícímu příkladu:

Set-CsConferencingConfiguration -Identity site:Redmond -MaxContentStorageMb 150 

Poznámka

Převod souborufilename.pptxslužbou < Webové konference Lync Serveru na několik souborů BIN může využívat až 4krát místo na < disku souborufilename.pptx>.>

Další informace

Další podrobnosti o použití příkazu powershellu Set-CsConferencingConfiguration:

Set-CsConferencingConfiguration

Další podrobnosti o webových konferencích Lync Serveru 2010:

Funkce a funkce webových konferencí a A/V konferencí

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.