Povolení doplňku Konference pro Outlook

Souhrn

Po instalaci doplňku Konference pro Outlook v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 nebo Outlook 2003 se v Outlooku nemusí zobrazit nabídka Konference a panel nástrojů Microsoft® Office Live Schůzka. Pokud k tomu dojde, můžete doplněk Konference pro Outlook povolit ručně a pak zobrazit registr, abyste měli jistotu, že je doplněk Konference pro Outlook povolený v Outlooku.

Povolení doplňku Konference pro Outlook

Pokud chcete doplněk Konference pro Outlook povolit ručně, postupujte podle pokynů pro verzi Outlooku, kterou používáte.

Outlook 2007
 1. Spusťte aplikaci Outlook 2007.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení. Snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže.

  Snímek obrazovky znázorňující Centrum zabezpečení vybrané v nabídce Nástroje

 3. V dialogovém okně Centrum zabezpečení klikněte na kartu Doplňky . Snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže.

  Snímek obrazovky znázorňující okno nastavení doplňků

 4. V nabídce Spravovat klepněte na položku Doplňky modelu COM a potom klepněte na tlačítko Přejít.

 5. V dialogovém okně Doplňky modelu COM zaškrtněte políčko Microsoft Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook a potom klikněte na tlačítko OK.

Zobrazí se nabídka Konference a panel nástrojů Živá schůzka.

Outlook 2003
 1. Spusťte aplikaci Outlook 2003.
 2. V nabídce Nápověda klikněte na O aplikaci Microsoft Office Outlook.
 3. V dialogovém okně O aplikaci Microsoft Office Outlook klepněte na položku Zakázané položky.
 4. V dialogovém okně Zakázané položky klikněte na doplněk Microsoft Conferencing pro aplikaci Microsoft Office Outlook a potom klikněte na tlačítko Povolit.
 5. Klikněte na Zavřít.
 6. V dialogovém okně O aplikaci Microsoft Office Outlook klepněte na tlačítko OK.

Zobrazí se nabídka Konference a panel nástrojů Živá schůzka.

Prozkoumejte registr a zjistěte, jestli je povolený doplněk Konference pro Outlook.

Postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na OK.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addinssnímek obrazovky znázorňující podklíč registru umístěný v editoru registru.
 3. V podokně podrobností poklikáte na LoadBehavior. Pokud je hodnota 3 v poli Údaj hodnoty, je povolený doplněk Konference pro Outlook.

Řízení načítání doplňku Konference pro Outlook

Doplněk modelu COM se musí zaregistrovat u každé aplikace Office, ve které běží. Pokud se chcete zaregistrovat v určitém programu, měl by doplněk vytvořit podklíč pomocí jeho identifikátoru ProgID jako názvu klíče v následujících umístěních registru:

 • <HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\OfficeApp>\Addins\<ProgID>
 • <HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\OfficeApp>\Addins\<ProgID>
  Doplněk může v těchto umístěních klíčů zadat hodnoty pro popisný zobrazovaný název i úplný popis. Doplněk by navíc měl určit požadované chování při načítání pomocí hodnoty DWORD s názvem LoadBehavior. Tato hodnota určuje způsob načtení doplňku hostitelským programem.

Doplněk Konference pro Outlook používá hodnoty LoadBehavior 2 pro zakázané a 3 pro povoleno.

Pokud je položka registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins LoadBehavior nastavená na 3:

 • V dialogovém okně Doplňky modelu COM se vybere položka doplňku Microsoft Conferencing pro Outlook.

Pokud je položka registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins LoadBehavior nastavená na hodnotu 2:

 • V dialogovém okně Doplňky modelu COM se nevybere položka doplňku Microsoft Conferencing pro Outlook.

Nastavení registru pro doplňky modelu COM lze použít na úrovni počítače nebo účtu přihlášeného uživatele. Nastavení registru použité na úrovni počítače přepíše nastavení registru použité na úrovni přihlášeného uživatele.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.