Instalace Lyncu 2010 se nedokončí pomocí Instalační služby systému Windows (MSI).

Příznaky

Může dojít k jednomu nebo několika z následujících příznaků:

 • Instalace místní Instalační služby systému Windows (MSI) pro Microsoft Lync 2010 se nedokončí a v dialogovém okně Instalace aplikace Microsoft Lync 2010 se zobrazí následující upozornění:

  Microsoft Lync 2010 musí být nainstalovaný spuštěním příslušného spustitelného souboru instalačního programu Lyncu.

 • Nastavení Zásady skupiny instalace softwaru Active Directory Domain Services (AD DS) pro metody nasazení MSI se při nasazení Lync.msi do podporovaných klientů Windows nedokončí.

 • Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 nebo Configuration Manager 2007 R2 automatizované nasazení Lync.msi nemusí dokončit nebo může dojít k chybám, které jsou specifické pro prostředí SMS nebo Configuration Manager prostředí.

Příčina

Klient Lyncu 2010 musí být nainstalovaný pomocí spustitelného souboru klienta.

Poznámka

Počáteční instalace Lyncu 2010 na podporovaném klientovi Windows vytvoří soubor Lync.msi v následujících umístěních:

 • %program files%\OCSetup
 • %program files(x86)%\OCSetup

Soubor Lync.msi lze použít k nasazení klienta Lyncu 2010 pomocí místních a automatizovaných metod nasazení popsaných v části Příznaky.

Řešení

Důležité

Tato sekce, metoda, nebo úkol obsahují kroky popisující, jak upravit registr. Úprava registru nesprávným způsobem může způsobit vážné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak zálohovat a obnovit registr v systému Windows

Pomocí nastavení Zásady skupiny UseMSIForLyncInstallation v Lyncu 2010 povolte nebo zablokujte nasazení MSI pro Lync.msi následujícím způsobem:

Name: UseMSIForLyncInstallation
Default: 0
Range: 1 or 0
Registry Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator

Pokud chcete povolit nasazení MSI pro Lync.msi, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator

 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na ** Hodnota DWORD**.

 4. Zadejte UseMSIForLyncInstallation a stisknutím klávesy ENTER pojmenujte položku registru.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši UseMSIForLyncInstallationa klepněte na tlačítko Upravit.

 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1, pokud ještě není zobrazena, a klikněte na tlačítko OK.

 7. Ukončete program Editor registru.

 8. Restartujte klienta systému Windows.

Poznámka

Nástroj Instalační služba systému Windows (msiexec) by měl být použit s alespoň následujícími parametry, aby se zajistilo, že při každém spuštění Lyncu 2010 nedojde k opětovné instalaci Lyncu 2010:

C:\Lync2010\>msiexec /i C:\Lync2010\Lync.msi OCSETUPDIR="C:\Program Files\Microsoft Lync"

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Další informace

Definice nastavení Zásady skupiny Lyncu 2010 UseMSIForLyncInstallation není součástí souboru Communicator.adm.

Podrobné informace o automatizaci metod nasazení Lyncu 2010 najdete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Instalace Lyncu 2010 spravovaná IT

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.