Upozornění

Microsoft Stream (Classic) bude vyřazeno 15. února 2024 a nahrazeno službou Stream (na SharePointu). Doporučujeme začít používat Stream (na SharePointu) nahráváním videí na SharePoint, Teams, Yammer nebo OneDrive.

Stream (Classic) živé události budou vyřazeny 15. září 2023 a nahrazeny živými událostmi Teams.

Funkce v Stream (Classic) budou změněny a odebrány před datem vyřazení z provozu. Přečtěte si další informace…


Stažení videí z Microsoft Streamu (Classic)

Pokud jste nahráli videosoubor nebo jste vlastníkem videa, můžete si stáhnout původně nahrané video.

  1. Vyhledejte ve Streamu video, které si chcete stáhnout.

  2. Klikněte na ikonu nabídky Další ikona nabídky.

  3. Vyberte Stáhnout původní video.

    Ke stažení.