>[! UPOZORNĚNÍ] > Microsoft Stream (Classic) bude vyřazeno 15. února 2024 a nahrazeno službou Stream (na SharePointu). Doporučujeme začít používat Stream (na SharePointu) nahráváním videí na SharePoint, Teams, Yammer nebo OneDrive. >>Stream (Classic) živé události budou vyřazeny 15. září 2023 a nahrazeny živými událostmi Teams. >>Funkce v Stream (Classic) budou změněny a odebrány před datem vyřazení z provozu. Přečtěte si další informace…
Microsoft Stream (klasický)

Podrobnosti o videu, možnosti a oprávnění můžou upravovat lidé, kteří mají oprávnění vlastníka videa, a správci Stream (Classic). Informace o videu může upravovat nebo odstraňovat pouze vlastník videa nebo správce Stream (Classic). Videa může vlastnit více než jedna osoba nebo skupina.

 1. Ve službě Stream najděte video, které chcete upravit (například v části Moje videa, Moje kanály, Moje skupiny nebo Procházet).

 2. U videí na vyžádání klikněte v části Akce na ikonu tužky a aktualizujte podrobnosti o videu.

  Aktualizace podrobností o videu

  -Nebo-

  V případě živých videí o událostech klikněte v nabídce Další na Ikonu nabídky Další na Aktualizovat podrobnosti videa.

  Tlačítko Upravit video

 3. Upravte metadata, oprávnění a nastavení.

  Upravit stránku videa.

Podrobné informace o jednotlivých polích a nastaveních videa najdete v části Úprava metadat v tématu Nahrání videa.

Viz také

ZačínámeNahrát videoOprávnění a ochrana osobních údajů