Nasazení integračního balíčku IBM Tivoli Netcool OMNIbus pro System Center – Orchestrator

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2022.

Tento článek obsahuje informace o nasazení integračního balíčku IBM Tivoli Netcool/OMNIbus pro System Center – Orchestrator.

Požadavky na systém

Integrační balíček pro IBM Tivoli Netcool/OMNIbus vyžaduje, aby byl před implementací integrace nainstalovaný a nakonfigurovaný následující software.

 • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3, 8.1 nebo 8.3
 • 32bitová verze Java Standard Edition 7 na každém runbook serveru a nástroj Runbook Designer s integračním balíčkem. Umístění souboru JVM.DLL musíte ručně přidat do proměnné prostředí PATH.
 • Ovladače Sybase JConnect 6 JDBC na každém runbook serveru a nástroj Runbook Designer s integračním balíčkem. Soubor Jconn3.jar musíte ručně zkopírovat do složky C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft System Center <version>\Orchestrator\Extensions\Support\NetcoolOMNIbus.

Stažení integračního balíčku

Integrační balíček pro IBM Tivoli Netcool/OMNIbus si můžete stáhnout z webu Microsoft Download Center.

Registrace a nasazení integračního balíčku

Po stažení souboru integračního balíčku ho musíte zaregistrovat na serveru pro správu nástroje Orchestrator a pak ho nasadit na server sady Runbook.

Registrace balíčku

 1. Zkopírujte soubor integračního balíčku Netcool/OMNIbus na server pro správu. Ověřte, že soubor není nastavený na jen pro čtení. To může zabránit pozdějšímu zrušení registrace integračního balíčku.

 2. V nabídce Start klikněte pravým tlačítkem na Deployment Manager a potom klikněte na Spustit jako správce.

 3. V levém podokně Deployment Manageru rozbalte Orchestrator Management Server, klikněte pravým tlačítkem na Integrační balíčky a potom klikněte na Zaregistrovat IP adresu na serveru pro správu orchestratoru. Spustí se průvodce registrací integračního balíčku.

 4. Klikněte na Next (Další).

 5. V dialogovém okně Výběr integračního balíčku nebo opravy hotfix klikněte na Přidat.

 6. Vyhledejte a vyberte soubor Netcool/OMNIbus, který jste zkopírovali na server pro správu, a klikněte na Otevřít. Klikněte na Next (Další).

 7. Klikněte na Finish (Dokončit). Zobrazí se dialogové okno Licenční smlouva s koncovým uživatelem .

 8. Klikněte na Přijmout. V podokně Položky protokolu se po úspěšné registraci integračního balíčku zobrazí potvrzovací zpráva.

Nasazení balíčku

 1. V levém podokně Deployment Manageru klikněte pravým tlačítkem na Integrační balíčky a potom klikněte na Deploy IP to Runbook Server or Runbook Designer. Otevře se Průvodce nasazením integračního balíčku.

 2. Klikněte na Next (Další).

 3. Vyberte System Center Integration Pack pro IBM Tivoli Netcool/OMNIbus a klikněte na Další.

 4. Zadejte název počítače, do kterého chcete integrační balíček nasadit, a klikněte na Přidat. Klikněte na Next (Další).

 5. Vyberte možnosti Konfigurace instalace , které platí pro toto nasazení, a potom klikněte na Další.

 6. Klikněte na Finish (Dokončit). V podokně Položky protokolu se zobrazí potvrzovací zpráva, že integrační balíček je úspěšně nasazený.

Konfigurace připojení IBM Tivoli Netcool/OMNIbus

Při připojení se naváže opakovaně použitelné propojení mezi nástrojem Orchestrator a serverem IBM Tivoli Netcool/OMNIbus. Můžete vytvořit libovolný počet připojení, která definují odkazy na různé servery s IBM Tivoli Netcool/OMNIbus. Pokud chcete povolit rozdíly v bezpečnostních oprávněních různých uživatelských účtů, můžete také vytvořit více připojení.

 1. V Designer runbooku klikněte na Možnosti a potom na IBM Netcool/OMNIbus. Zobrazí se dialogové okno IBM Netcool/OMNIbus.

 2. Pokud chcete začít nastavovat připojení, klikněte na kartě Připojení na Přidat. Zobrazí se dialogové okno Netcool/OMNIbus Connection.

 3. Do pole Název zadejte název připojení. Může to být popisný název, kterým odlišíte typ připojení.

 4. Do pole Název hostitele zadejte název počítače nebo IP adresu počítače IBM Tivoli Netcool/OMNIbus. Pokud používáte název počítače, můžete zadat název NetBIOS nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN).

 5. Do pole Číslo portu zadejte číslo portu, který chcete použít. Ve výchozím nastavení je to 0. Výchozí port používaný IBM Tivoli Netcool/OMNIbus je 4100.

 6. Do polí ID uživatele a Heslo zadejte přihlašovací údaje nástroje Orchestrator pro připojení k serveru IBM Tivoli Netcool/OMNIbus.

  Poznámka

  Aby bylo možné generovat výstrahy v rámci Netcool, musí být uživatel přiřazen ke skupině System.

  Volitelně můžete vytvořit připojení k serveru IBM Tivoli Netcool/OMNIbus pomocí SSL (Secure Sockets Layer). Použití SSL (Secure Socket Layer):

  1. Zaškrtněte políčko Použít SSL (Secure Socket Layer) .
  2. Do pole Úložiště důvěryhodnosti zadejte umístění úložiště důvěryhodnosti, ve kterém se nacházejí certifikáty. Zadejte název souboru nebo soubor vyhledejte.
  3. Do pole Heslo úložiště důvěryhodnosti zadejte heslo chráněného úložiště důvěryhodnosti.
 7. Klikněte na Otestovat připojení. Jakmile se zobrazí zpráva o úspěchu, klikněte na OK.

 8. V případě potřeby přidejte další připojení.

 9. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno konfigurace a pak klikněte na Dokončit.