Získání aktivity úrovně

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2022.

Aktivita Získat vrstvu se v runbooku používá k vrácení dat na všech úrovních v rámci serveru pro správu VMM. Níže uvedená publikovaná data se vrátí pro každou úroveň.

Aktivita publikuje všechna data z požadovaných a volitelných vlastností do publikovaných dat. Následující tabulky uvádějí požadované a volitelné vlastnosti a publikovaná data pro tuto aktivitu.

Filtry

Prvek
Název služby
Název vrstvy
Stav
Stav
Počet počítačů
Minimální počet počítačů
Maximální počet počítačů
Datum přidání
Datum změny
Přístup ke všem virtuálním počítačům
Povoleno

Publikovaná data

Prvek
Název služby
Název vrstvy
Description
Stav
Stav
Počet počítačů
Minimální počet počítačů
Maximální počet počítačů
Datum přidání
Datum změny
Názvy instancí členských virtuálních počítačů
Přístup ke všem virtuálním počítačům
Povoleno
Označeno k odstranění