Spuštění nástroje

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2022.

Aktivita Spouštěcí nástroj se používá v runbooku ke spuštění zadaného příkazu na zadaném serveru.

Následující tabulky uvádějí požadované vlastnosti a publikovaná data pro tuto aktivitu. Další informace o konfiguraci aktivit najdete v tématu Aktivity HP Operations Manageru.

Požadované vlastnosti spouštěcího nástroje

Element Popis Platné hodnoty Vyhledat
Příkaz Jedinečné ID existujícího nástroje na serveru pro správu, spustitelného souboru se všemi parametry nebo skriptu. Řetězec No
Typ příkazu Určuje typ příkazu, který se má spustit. definované serverem
Spustitelný soubor
Vbscript
Jscript
Perl
wshost
Yes
Uzel Plně kvalifikovaný název domény uzlu, na kterém se má příkaz spustit. Řetězec No

Volitelné vlastnosti spouštěcího nástroje

Element Popis Platné hodnoty Vyhledat
Další parametry Určuje parametry pro existující nástroj na serveru pro správu. Typ příkazu musí být definovaný serverem a nástroj musí operátorům umožnit změnu parametrů. Řetězec No
Náhradní proměnné Středník oddělený párem name=value, který služba používá k nahrazení proměnných prostředí v příkazu existujícího nástroje na serveru pro správu. Typ příkazu musí být definovaný serverem. Řetězec No
Uživatel příkazu Určuje jméno uživatele, který má příkaz spustit na uzlu. Uživatel může obsahovat jméno skutečného uživatele operačního systému nebo řetězec $AGENT_USER. Ve výchozím nastavení bude příkaz používat stejného uživatele jako uživatel, pod kterým běží HPOM. Řetězec No
Heslo příkazu Určuje heslo uživatele použitého ke spuštění příkazu. Řetězec No
Zobrazení Obsahuje proměnnou prostředí zobrazení, kterou agent nastaví před spuštěním nástroje. Můžete ho použít k přesměrování zobrazení programů X na uzlech s operačním systémem UNIX nebo Linux. Řetězec No

Publikovaná data nástroje pro spuštění

Element Popis Typ hodnoty
Další parametry Určuje parametry pro existující nástroj na serveru pro správu. Řetězec
Příkaz Jedinečné ID existujícího nástroje na serveru pro správu, spustitelného souboru se všemi parametry nebo skriptu. Řetězec
Výstup příkazu Výstup vygenerovaný příkazem. Řetězec
Typ příkazu Určuje typ příkazu, který se má spustit. Řetězec
Uživatel příkazu Určuje jméno uživatele, který má příkaz spustit na uzlu. Uživatel může obsahovat jméno skutečného uživatele nebo řetězec $AGENT_USER. Řetězec
Zobrazení Zobrazí proměnnou prostředí, kterou agent nastaví před spuštěním nástroje. Řetězec
Hostitel HPOM Název nebo IP adresa serveru pro správu HPOM. Řetězec
HPOM Port Port použitý pro připojení k serveru pro správu HPOM. Integer
Uživatelské jméno HPOM Název hpom použitého pro připojení k serveru pro správu HPOM. Řetězec
Uzel Plně kvalifikovaný název domény uzlu, na kterém se má příkaz spustit. Řetězec
Náhradní proměnné Středník oddělený párem name=value, který služba používá k nahrazení proměnných prostředí v příkazu existujícího nástroje na serveru pro správu. Řetězec
Kód výsledku Kód výsledku vrácený příkazem Integer
Čas dokončení Čas, kdy server pro správu dokončil spuštění příkazu. DateTime
ID spuštění nástroje Jedinečný identifikátor spuštěného nástroje. Řetězec

Upozornění

Při používání aktivity spouštěcího nástroje musíte zajistit, že jste vybrali připojení HP Operations Manageru, které je nakonfigurované uživatelem, který má dostatečná oprávnění ke spouštění nástrojů v HP Operations Manageru.

Upozornění

Při použití aktivity Spustit nástroj ke spuštění nástroje definovaného serverem byste měli pečlivě zajistit, aby pole Příkaz obsahovalo jedinečné ID existujícího nástroje. Zadání neplatného jedinečného ID může způsobit, že aktivita spouštěcího nástroje přestane po dlouhou dobu reagovat při cílení na některé systémy HP Operations Manageru, zejména systémy hostované v prostředí HP-UX.

Další aktivity

Integrační balíček pro integraci HP Operations Manageru obsahuje následující další aktivity: