Aktivita škálování vrstvy

Důležité

Tato verze Orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2022.

Aktivita Scale Tier In se v runbooku používá k odebrání jedné instance virtuálního počítače ze zadané úrovně služby.

Aktivita publikuje všechna data z požadovaných a volitelných vlastností do publikovaných dat. Následující tabulky uvádějí požadované a volitelné vlastnosti a publikovaná data pro tuto aktivitu.

Požadované vlastnosti

Prvek
Název služby
Název vrstvy

Volitelné vlastnosti

Tato aktivita nemá žádné volitelné vlastnosti.

Publikovaná data

Tato aktivita neobsahuje žádná publikovaná data.