Aktivita škálování vrstvy na více instancí

Důležité

Tato verze Orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2022.

Aktivita Škálování na více vrstev se používá v runbooku k přidání jedné instance virtuálního počítače do zadané úrovně služby.

Aktivita publikuje všechna data z požadovaných a volitelných vlastností do publikovaných dat. Následující tabulky uvádějí požadované a volitelné vlastnosti a publikovaná data pro tuto aktivitu.

Požadované vlastnosti

Prvek Platné hodnoty
Název služby
Název vrstvy
Spustit akci Výchozí: Nezapínejte virtuální počítač.
Zastavit akci Výchozí: Uložit stav

Volitelné vlastnosti

Prvek Popis
Název virtuálního počítače Název, který nástroj VMM používá k identifikaci virtuálního počítače.
Název počítače Skutečný název virtuálního počítače.
Description

Publikovaná data

Tato aktivita neobsahuje žádná publikovaná data.